میکده ی فرشتگان (2)

مباحث قرآنی ، اخلاقی ، عملی و اجتماعی و ...

میکده ی فرشتگان (2)

مباحث قرآنی ، اخلاقی ، عملی و اجتماعی و ...

میکده ی فرشتگان (2)
مباحث قرآنی ، اخلاقی ، اعتقادی ، اجتماعی و تغذیه و ...
پیام های کوتاه
نویسندگان

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

آزمون7                                       زبان فارسی (2) دبیرستان                                    رشته: کلیه رشته ها

الف) زبان شناسی(4نمره)

1- تفاوت میان زبان و گفتار را با قواعد فوتبال و بازی فوتبال مقایسه کنید. (1نمره)

جواب) 1) زبان مثل قواعد فوتبال بدون خطا و اشتباه است. ولی گفتار مثل ، بازی فوتبال دچار اشتباه وخطا می شود.

2- دو کلمه مثال بزنید که در یکی میان وند و در دیگری پسوند باشد. (5/0نمره)              جواب) میان وند:سراسر / پسوند: پاییزی

3- تعداد مصوّت های زبان فارسی .................. و تعداد صامت ها ................. است. (5/0نمره)     جواب) 6 تا / 23

4- وند های تصریفی و اشتقاقی را مشخّص کنید. (5/0نمره)

کوچک ترین:   جواب) تصریفی                                                 کشتار:                جواب) ار     اشتقاقی

5- کلمه ی «دانش» چند هجا و واج دارد؟ (5/0نمره)      جواب) تعداد هجا: 2 تا  / تعداد واج: 5 تا

6- ترکیب تکواژ آزاد با یک یا چند وند به دو منظورِ متفاوت است. نام ببرید. (1نمره)

جواب) 1)وند های اشتقاقی برای ساخت کلمه های تازه 2)وند های صرفی برای آماده کردن کلمه در ساختار نحوی جمله

ب)نگارش (5نمره)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۵۸
حبیب غفاری

10دستور العمل غذایی از علامه حسن زاده

ارائه شده توسط آیت الله صمدی آملی


دستور العمل غذایی از استاد صمدی آملی

1 -     خوردن همزمان ماست و ترب مضر می باشد و موجب بیماریهای پوستی می شود.

2 -     ماست و مرغ برای مزاج سرد ضرر دارد.

3 - سبزی شاهی(ترتیزک) باعث خونسوزی و سبزی گشنیز زن را عقیم می کند.

4   -   مصرف روزی یک عدد تخم مرغ سنگین می باشد، اعضا دیر باز می شود.

5 -فلفل و ترشی باعث استرس و رعب می شود. وترشی برای حافظه ضرر دارد.
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۲:۰۸
حبیب غفاری